Το αρχειο

Σύντομη αναφορά στην φυσιογνωμία της κοινότητας Μαργαριτών ως τα μέσα του 20ου αιώνα και στην μορφή της πετρόκτιστης κατοικίας