«Κάθε είδους ιστορία καθορίζεται
σε τελευταία ανάλυση
από τον κοινωνικό της σκοπό»

P. Thomson

Η ανάγκη για την καταγραφή της προφορικής αφήγησης και παράδοσης
του λόγου δηλαδή όπως αυτός αναβλύζει
μέσα από την ζύμωση της προσωπικής και συλλογικής μνήμης
δεν αποτελεί απλώς έναν αγώνα ενάντια στη λησμονιά.
Πρόκειται για μία προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας της προφορικότητας
ως συνδετικό κονίαμα για την κοινωνία που την ασκεί.

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4

«Κάθε είδους ιστορία καθορίζεται
σε τελευταία ανάλυση
από τον κοινωνικό της σκοπό»

P. Thomson

Η ανάγκη για την καταγραφή της προφορικής αφήγησης και παράδοσης
του λόγου δηλαδή όπως αυτός αναβλύζει
μέσα από την ζύμωση της προσωπικής και συλλογικής μνήμης
δεν αποτελεί απλώς έναν αγώνα ενάντια στη λησμονιά.
Πρόκειται για μία προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας της προφορικότητας
ως συνδετικό κονίαμα για την κοινωνία που την ασκεί.